Dịch vụ thám tử – Giám sát theo dõi

tham tu 0 150x150 Dịch vụ thám tử   Giám sát theo dõiĐây là hoạt động thue tham tu giam sat theo gioi ghi nhận lại tất cả quá trình sinh hoạt: giờ giấc, đi đến đâu? làm gì? gặp ai? của một đối tượng nào đó và tổng hợp lại thành văn bản để báo cáo một cách cụ thể, rõ ràng.

Chúng tôi sẽ cung cấp những tấm hình, thước phim (nếu có) trong thời gian tiến hành công việc.

Mục đích của việc giám sát là nhằm giúp khách hàng dễ dàng kiểm soát được “đối tượng” mà mình cần quan tâm cho dù không thật sự ở bên cạnh.

Với kinh nghiệm và sự khôn khéo, chúng tôi sẽ giúp bạn xua tan đi lo lắng, mọi vấn đề sẽ sớm được sáng tỏ.

Các thông tin mà khách hàng nhận được sau mỗi ngày:

  • Báo cáo chi tiết về hành tung của đối tượng, đi đâu, làm gì, gặp ai
  • Ảnh, phim làm bằng bằng chứng xác thực cho mỗi ngày tác nghiệp
Tìm đọc thêm với : cong ty tham tuvan phong tham tudich vu tham tu